Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
 2. Možné je reklamovať tovar v lehote 30 minút po prevzatí tovaru.
 3. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 4. Reklamácie sa vybavujú:
  1. telefonicky na t. č. 0907 282 111, 045/5322444
  2. formou emailu na info@pizzapiano.sk
  3. prostredníctvom kuriéra
  4. osobne na prevádzke
 5. Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu. V prípade špecifickej reklamácii je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).
 6. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť osobne alebo kuriérom Pizzapiano u Jurka na adresu prevádzky.
 7. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.
 8. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.
 9. Kontakt Peter Mišurda – prevádzka Pizzapiano u Jurka, so sídlom Školská 1540/66, Zvolen 960 01, info@pizzapiano.sk